Save the date: SPN Maker Party voorjaar 2019

De Samenwerkende Provinciale Ondersteuningsinstellingen (POI’s) hebben op basis van de landelijke bibliotheekinnovatieagenda verschillende themagroepen samengesteld. Eén van deze themagroepen is gericht op het onderdeel Werkplaats/Digitale Geletterdheid.

Om een versnelling van de innovatiekracht van deze themagroep te realiseren wordt er in het voorjaar van 2019 een zogenaamde Maker Party georganiseerd. In totaal 24 deelnemers vanuit primair POI’s, maar ook lokale bibliotheken, met affiniteit en ervaring met de materie rondom Werkplaats/Digitale Geletterdheid zullen op deze dagen werken aan verbetering van bestaande activiteiten en ontwikkeling van nieuw aanbod. Deze deelnemers zullen vervolgens fungeren als Werkplaatsambassadeur voor bibliotheken in hun eigen netwerk.Tevens zal er een centrale plek komen waar ervaringen en resultaten beschikbaar worden gesteld.

Meer informatie over de lokatie en mogelijkheid tot aanmelden voor de Maker Party volgt op korte termijn op http://www.makerparty.nl/spn-maker-party/