Links

De onderstaande links zijn websites gemaakt met wordpress ter ondersteuning van de verschillende uitwerkingen op de makersparty.

Fake news:
https://makersoftheparty.wordpress.com

Locatie box:
https://marenfeanbox.wordpress.com

Skills in a box:
https://bnfyoungtalentplatform.wordpress.com

BSF maakdagen
https://bsfmaakdagen.wordpress.com

Ambacht of Technologie:
https://ambachtoftechnologie.wordpress.com

Makersplaatsen:
https://marenfeanmakers.wordpress.com